Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Obchodní podmínky

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Preambule
  2. Definice
  3. Zpracování osobních údajů
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena a platba
  6. Dodací lhůta a podmínky dodání 
  7. Doprava a poštovné
  8. Reklamační řád
  9. Ukončení smlouvy

  1. Preambule  

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.salomonshop.cz, který provozuje Petr Bečvář, IČ:42389682, se sídlem Volyňská 516, 38601 Strakonice. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

  Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  2. Definice 

  Prodávající

  Prodávajícím je Salomonshop.cz, Petr Bečvář, IČ:42389682, se sídlem Volyňská 516, 38601 Strakonice.

  Kupující

  Kupujícím/spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

  Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  3. Zpracování osobních údajů 

  Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s třetími osobami.

  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@salomonshop.cz nebo tak kdykoliv učinit po přihlášení na e-shop. 

  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 

  Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky je Kupujícímu neprodleně potvrzeno informativním emailem na zadaný email. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouzev jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná.

  5. Cena a platba 

  Nabídka a ceny uváděné na stránkách www.salomonshop.cz jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Prodávající si však vyhrazuje právo tiskových chyb.

  Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

  Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba předem bankovním převodem
  • Platba při převzetí zboží

  6. Dodací lhůta a podmínky dodání 

  Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je vždy uvedena u tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. Zboží je Prodávajícím odesláno zpravidla do 2 pracovních dní. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad.

  Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL nebo je možné si ho vyzvednout osobně v kamenné prodejně ve Strakonicích.

  Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu pouze 1x, a to buď formou zaslání nové velikosti zboží, nebo jiného produktu. V případě opětovné výměny zboží, hradí již poštovné Kupující. V případě vrácení zboží Kupujícím do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Prodávající. 

  7. Doprava a poštovné 

    Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána:

  • po celé ČR službou PPL s dodáním 24-48 hodin - 120 Kč, při objednávce nad 1.500 Kč doprava zdarma
  • na Slovensko službou PPL - 250 Kč , při objednávce nad 1.500 Kč - 120 Kč

   

  Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

  Přepravní služba PPL *120.00 Kč

   

     (Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma)

   

  Službou PPL na Slovensko (u objednávek do 1.500,-Kč)250.00 Kč
    Službou PPL na Slovensko (u objednávek nad 1.500,-Kč)120.00 Kč
  Osobní vyzvednutí zboží - Strakonice0.00 Kč

  Pro zásilky nad 1 500.00 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

   

  Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

  Dobírkou20.00 Kč
   
  Převodem z účtu (u objednávek z ČR)0.00 Kč
   
  V hotovosti při os. vyzvednutí0.00 Kč
   

  Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

  8. Reklamační řád 

  Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci emailem na adresu: info@salomonshop.cz nebo poštou či osobně na adrese: Volyňská 516, 386 01 Strakonice. 

  Kupující je při podávání reklamace povinen doložit: 

  • doklad o prodeji zboží (daňový doklad - fakturu),
  • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
  • popis závady (reklamační protokol ke stažení ZDE)

  V provozovně firmy je Kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

  V případě oprávněné reklamace je zboží Kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

  Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má Kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

  9. Závěrečná ustanovení 

  Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Kupující musí vrátit zboží nepoškozené, čisté, s původní dokumentací a v původním neporušeném obalu, ve stavu (s visačkou) a hodnotě, v jakém zboží převzal. Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující.  

  V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí, a to do 14 dní od převzetí zboží Prodávajícím zpět.

  Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

   

  Platné od 1.9.2015


  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace
  Souhlasím s použitím všech souborů cookies.
  Odmítnout, využívat pouze technické cookies.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?